nedeľa, 1 augusta, 2021
Zaujímavosti

Kafiléria

Kafilérie je asanačný podnik, v ktorom sa odstraňujú odpady živočíšneho pôvodu ako napr. Pokazené mäso, uhynuté zvieratá a predovšetkým pre ľudskú výživu nevyužívané časti zvierat zabíjaných na bitúnkoch.

Pochovať zvieratko doma na záhrade nemusí vždy dopadnúť dobre. Pokiaľ v chove existuje nakáza o ktorej vy neviete a svoje zviera pochováte doma, nakáza sa môže šíriť ďalej v spodných vodách a môže to mať fatálne následky. V minulosti na východnom Slovensku bola nakáza Antrax ktorá bola spôsobená zákopom zvierat v minulosti. Následne sa táto nakáza preniesla na kravy, ktoré sa na týchto pasienkoch pásli.

Materiál v kafilériách sa delí na 3 kategórie.

  1. Kategória je naj rizikovejšia a patria do nej ochorenia slintačka, mor ošípaných, BSE (choroba šialených kráv) a podobné…
  2. Kategória sú tela uhynutých zvierat
  3. Kategória sú zvyšky a ostatné časti zvierat ktoré sú pre človeka nepotrebné

Živočíšne vedľajšie produkty sa spravidla triedia a oddelene zváža na separátnej spracovanie v asanačných podnikoch. Tie môžu byť vybavené rôznymi technologickým zariadením a používať rôzne povolené metódy spracovania.

Zdroj: pixabay.com

Základnou metódou, využívanú najmä pri spracovaní materiálov 1. a 2. kategórie je presne definovaná tepelne tlaková sterilizácia, ktorá predchádza ďalšiemu technologickému postupu. Pri nej sú VšZP najskôr pomleté na častice do veľkosti 50 mm a potom spracované pri tlaku min. 3 bary, teplote min 133 ° C po dobu min. 20 minút. Takto sterilizovaný materiál je zbavený vody sušením (v sušiarňach rôzneho typu či s využitím odpariek) a tým vznikne tzv. Mäso kostná kaša. Tá je buď lisovaním alebo extrakčnými postupmi roztriedená na tuk a živočíšnu múčku. Tuk sa ďalej čistí od vody a nečistôt. Živočíšna múčka sa trasie, melie a chladí.

Zdroj: Wikipedia