nedeľa, 1 augusta, 2021
Zajace Zvieratá

Zajace v zime – základné opatrenia

Zima vie byť niekedy krutá, silná, mrazivá… No však, vieme. Zajac, tzv. po česky „Králik“ má hrubý kožuch ktorý ho v zime zohrieva a v lete chladí a z jeho chovom aj v zime nie sú až také problémy. Ale aj napriek tomu, existujú isté chovateľské – základné opatrenia a doporučenia ktoré by sa mali rešpektovať pri tomto chove, obzvlášť keď udrú silné mrazy.

V chovateľsky podmienkach sa stretávame s nasledujúcimi typmi chovu:

Celoročný vnútorný chov – výhodou je stala teplota po celý rok, nezamrzne im pitná voda. Nevýhodou býva ventilácia a vetranie.

Celoročný vonkajší chov – zajace sú celý rok vystavované extrovných teplotám (leto/zima) a je iba na chovateľovi aby vytvoril opatrenia ktoré majú zamedziť extrémne výkyvy v kotercoch.

Kombinovaný typ – tento typ predstavuje nejakú vonkajšiu kralikareň ktorú na zimu je možné zmeniť na uzavretý systém, čim sa eliminujú výkyvy v kotercoch.

Podľa niektorých zdrojov by sa mala vlhkosť pohybovať okolo 50 – 70 %, ale je potvrdené že zajace pomerné dobre reagujú aj na vlhkosť nižšiu k cca 30 %, alebo naopak k vyššej a to 75 – 80 %. Tolerancia teploty a vlhkosti vzduchu sa môže u zajacov líšiť podľa plemena, gravidity a podobné.

Ustajnenie pred zimou a v zime

Úspešnosť tohto chovu veľakrát závisí od kvality prevedenia prác v jesennom období. V tomto období by sme mali začať pripravovať koterce a klietky na zimu. Vykonávať celkovú revíziu: medzery v dreve, pletivo, dvierka, pokiaľ chováme zajace vonku je potrebné pozrieť sa aj na strechu a jej tesnosti. Z praxe sa odporúča vyplniť miesto medzi stropom a strechov izolačným materiálom (sklenená vata, polystyrén – vrstva cca 8 – 10 cm). Ak sú v koterci používaná tzv. Odpočívadla (vyvýšené plošiny), je vhodné ich na zimu odstrániť – najmä u samíc, aby nebránili stavbe hniezda pri realizácii skorých vrhov.

Vieme, že králiky lepšie znášajú chlad do -10 °C ako letné horúčavy. Všetky tieto rady a poznatky ešte doplníme postavením alebo prenesením králikárne čelom oproti stene s úlohou zabrániť nárazom vetra priamo na králičicu, čo je ďalšou skúsenosťou pre celoročné umiestnenie králikárne.

Technika kŕmenia a napájania v zime

Zimné obdobie nám často krát nedovoľuje kŕmiť a napájať tak bez bezstarostné ako v lete. Pokiaľ máte koterec v zateplenej budove kde sa nedostane mráz tak sa Vás zima vôbec nemusí dotknúť. Pokiaľ máte ale vonkajší chov musíte urobiť opatrenia. Napájací systém musíte vymeniť za misky/nádoby na vodu. Vodu im treba neustále vymieňať vzhľadom nato že bude zamŕzať. Pozor na mláďatá, tie potrebujú oveľa viac vody ako dospelé králiky. Pri tejto príležitosti môžete automatické napájačky rozobrať, vyčistiť a vydezinfikovať. Teplota vody pri podávaní by mala byť 20 – 25 ° C. Čo sa tyká kŕmenia, odporúča sa kŕmiť suchým senom, osivom a nezabudnúť na vitamíny.

Je možné v zime použiť sneh ako náhradu vody?

Studená vody zo snehu môže u zvierat spôsobiť tráviace problémy (hlavné pozor na mláďatá), existuje tu riziko vyššej vlhkosti v koterci. Neodporúča sa táto náhrada.

Pre viac článkov o zajacoch môžete kliknúť tu

Zaujímavé témy: Zajace / králiky